Oogmigraine

Een oogmigraine berust op een tijdelijke spastische atone circulatiestoornis van de visuele hersenschors. Het begint met flikkerscotomen (scotoom: gezichtsvelduitval) dicht bij het centrum van het gezichtsveld. Het boogvormige scotoom neemt toe en de lichtflitsen vormen een getande halve cirkel (zigzag lijnen), die zich geleidelijk van het centrum verwijdert. De aan de slaapzijde gelegen lichtfiguur wordt bij het sluiten van de oogleden intens blauw-geel en blijft dan 10-15 minuten met op en neer golvende helderheid bestaan. Een aanval duurt meestal 15-30 minuten.

Onderscheiden worden:

1. migraine met aura (klassieke migraine)
2. visuele migraine zonder hoofdpijn (migraine sine migraine)

Wanneer de visuele verschijnselen zich beperken tot één oog dan spreekt men van een retinale migraine (retina=netvlies).